Garantiebeleid

Heeft u vragen? Neem contact op met ons

Dit Garantiebeleid is van toepassing op LED-displayproducten (hierna “Producten” genoemd) die rechtstreeks bij OneDisplay Ltd. (hierna “OneDisplay” genoemd) en binnen de Garantieperiode zijn gekocht. Producten die niet rechtstreeks bij OneDisplay zijn gekocht, zijn niet van toepassing op dit garantiebeleid.

De garantieperiode moet in overeenstemming zijn met het specifieke verkoopcontract. Zorg ervoor dat geldige garantiedocumenten in bewaring zijn.

Producten moeten worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de installatie-instructies en waarschuwingen voor gebruik zoals vermeld in de producthandleiding. Als Producten bij normaal gebruik kwaliteits-, materiaal- en fabricagefouten vertonen, biedt OneDisplay garantieservice voor Producten onder dit Garantiebeleid.

Online gratis technische service op afstand De technische begeleiding op afstand wordt geleverd via instant messaging-tools zoals telefoon, e-mail en andere middelen om eenvoudige en veel voorkomende technische problemen op te lossen. Deze service is van toepassing op technische problemen, inclusief maar niet beperkt tot het verbindingsprobleem van signaalkabel en voedingskabel, systeemsoftwareprobleem met softwaregebruik en parameterinstellingen, en vervangingsprobleem van de module, voeding, systeemkaart, enz.

Ga terug naar de fabrieksreparatieservice
a) Voor problemen met Producten die niet kunnen worden opgelost via online service op afstand, zal OneDisplay met de klanten bevestigen of er een reparatieservice naar de fabriek moet worden aangeboden.
b) Als fabrieksreparatieservice nodig is, draagt de klant de vracht-, verzekerings-, tarief- en douane-inklaring voor de retourzending van de geretourneerde producten of onderdelen naar het servicestation van OneDisplay. En OneDisplay stuurt de gerepareerde producten of onderdelen terug naar de klant en draagt alleen eenrichtingsvracht.
c) OneDisplay weigert ongeoorloofde retourzendingen via betaling bij aankomst en is niet aansprakelijk voor eventuele tarieven en inklaringskosten. OneDisplay kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten, schade of verlies van de gerepareerde producten of onderdelen als gevolg van transport of een onjuiste verpakking.

Bied on-site ingenieurservice voor kwaliteitsproblemen Indien nodig stuurt OneDisplay de technicus om te helpen met lokale installatie- en onderhoudsbegeleiding. Toch moet de klant alle kosten dragen die zijn gemaakt voor de technische dienst na verkoop, inclusief visumkosten, instapkosten, maaltijden, transportkosten, enzovoort. De klant dient ook de volledige verantwoordelijkheid voor de visumregeling van de ingenieurs op zich te nemen.

Er wordt door OneDisplay geen garantieaansprakelijkheid aanvaard voor defecten of schade als gevolg van de volgende omstandigheden:

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is dit garantiebeleid niet van toepassing op verbruiksartikelen, inclusief maar niet beperkt tot connectoren, netwerken, glasvezelkabels, kabels, stroomkabels, signaalkabels, luchtvaartconnectoren en andere draden en verbindingen.

2. Defecten, storingen of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, onjuiste behandeling, onjuiste bediening, onjuiste installatie/demontage van het display of ander wangedrag van de klant. Defecten, storingen of schade veroorzaakt tijdens transport.

3.Ongeoorloofde demontage en reparatie zonder toestemming van OneDisplay.

4. Onjuist gebruik of onjuist onderhoud dat niet in overeenstemming is met de producthandleiding.

5. Door de mens veroorzaakte schade, fysieke schade, ongevalschade en productmisbruik, zoals schade aan componenten, defecten aan de printplaat, enz.

6. Productschade of defecten veroorzaakt door overmachtsgebeurtenissen, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, terroristische activiteiten, overstromingen, branden, aardbevingen, blikseminslag, enz.

7.Het product moet worden opgeslagen in een droge, geventileerde omgeving. Eventuele productdefecten, storingen of schade veroorzaakt door opslag in een externe omgeving die niet in overeenstemming is met de producthandleiding, inclusief maar niet beperkt tot extreem weer, vochtigheid, zoutnevel, druk, bliksem, afgesloten omgeving, opslag in gecomprimeerde ruimte, enz.

8. Producten die worden gebruikt in omstandigheden die niet voldoen aan de productparameters, inclusief maar niet beperkt tot lagere of hogere spanning, extreme of buitensporige stroompieken en onjuiste stroomomstandigheden.

9. Defecten, storingen of schade veroorzaakt door het niet naleven van technische richtlijnen, instructies of voorzorgsmaatregelen tijdens de installatie.

10.Natuurlijk verlies van helderheid en kleur onder normale omstandigheden. Normale achteruitgang van de prestaties van het product, normale slijtage.

11. Gebrek aan noodzakelijk onderhoud.

12. Overige reparaties die niet veroorzaakt zijn door de productkwaliteit, het ontwerp en de productie.

13. Er kunnen geen geldige garantiedocumenten worden verstrekt. Het serienummer van het product is gescheurd of beschadigd. De productomhulling of andere externe onderdelen zijn beschadigd.

14. Reparaties na de garantieperiode.

15. Producten die te aanzienlijke schade hebben veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongelukken, onjuist onderhoud en het niet naleven van de producthandleiding, moeten worden voorbereid.

Serviceproces op afstand Servicevereisten indienen via website, e-mail, telefoon en andere servicekanalen van OneDisplay met contractnummer. Er wordt specifieke inhoud van de dienst en contactinformatie verstrekt.

Productretour naar reparatieproces Servicevereisten indienen via de website, e-mail, telefoon en andere servicekanalen van OneDisplay met contractnummer. Er wordt een paklijst van het geretourneerde product en postinformatie verstrekt om het gerepareerde product te ontvangen.

Klantinstructies:

1. Zal een kort foutrapport verstrekken (kan op het oppervlak van het gerepareerde item worden bevestigd)

2. Zorg voor een paklijst (inclusief contractnummer, model en hoeveelheid van het gerepareerde artikel)

3. Zal postinformatie over de ontvangst verstrekken (bedrijfsnaam, adres, geadresseerde, contactgegevens, enz.)

4. Om schade aan de geretourneerde producten tijdens het transport te voorkomen, moet u voorzichtig zijn met de verpakking en de bescherming van de producten. OneDisplay is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de geretourneerde producten of onderdelen tijdens de bezorging.

Serviceproces voor technici op locatie Servicevereisten indienen via de website, e-mail, telefoon en andere servicekanalen van OneDisplay met contractnummer. Service-inhoud, locatieadres, contactgegevens en visumaanvraaginformatie worden verstrekt.